Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

3 prevoja

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikazi dati su kao primerI za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata.

 

Otvoreni format 600 x 150 mm / 8 strana 150 x 150 mm

Otvoreni format 400 x 100 mm / 8 strana 100 x 100 mm