Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

3 prevoja

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikaz i cenovnik dati su kao primer za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata ili načina savijanja za koje je potrebno uraditi namensku kalkulaciju.

Otvoreni format 400 x 100 mm / 8 strana 100 x 100 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 3.000 6.800 10.500 18.500

Otvoreni format 600 x 150 mm / 8 strana 150 x 150 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 6.200 13.800 19.500

 

 

 

 

 

* cene su date u neto iznosima, bez uračunatog pdv-a 20%