Štamparija Šprint logo
Digitalna štampa

Digitalna štampa

Najkvalitetnije u najkraćem roku

Digitalna štampa je za poznavaoce štampe samo jedna od tehnika, za korisnike ona je rešenje svih njihovih problema.

Dinamika savremenog poslovanja postavila je zahteve ekonomičnosti i fleksibilnosti koje samo ova vrsta štampe može ispuniti. Omogućena je izrada jedinstvenih grafičkih proizvoda u niskim tiražima, odnosno onim tiražima koji u datom trenutku zadovoljavaju potrebe klijenta, pa makar to bio samo jedan komad kataloga, flajera, fascikle ...

Ostavljajući po strani sve tehničke prednosti digitalne štampe, najbitnije krajnjem korisniku su sledeće mogućnosti: štampa po potrebi i štampa malih i srednjih tiraža. Jednom pripremljeno rešenje štampa se prvi i svaki naredni put tačno u onom tiražu koji je potreban. Budući da se eliminišu faze osvetljavanja grafičkog filma i ploča koje su isplative samo pri štampi velikih tiraža u klasičnoj, ofset tehnici, finalna cena proizvoda daleko je ekonomičnija, a ukupni troškovi su prihvatljiviji samim tim što nisu neophodna velika ulaganja odjednom. Ukoliko se poslovi ponavljaju, jedinična cena grafičkog proizvoda se dogovara tako da bude identična, bez obzira na ritam i opseg štampe.

Digitalna štampa

Brza isporuka grafičkog proizvoda

U najvećem broju slučajeva digitalna štampa omogućuje isporuku grafičkog proizvoda u roku od 24 časa. Ukoliko rešenje zahteva komplikovaniju doradu ili plastifikaciju, ovaj rok se udvostručuje ili neznatno produžava.