Štamparija Šprint logo
Vizit karte

Vizit karte

Vrhunskog kvaliteta

Prvo što uručujete poslovnim saradnicima kasnije je podsetnik na Vas, Vaše proizvode i usluge.

Format 90 x 50 mm, kunstdruk 300 gr

Štampa / Tiraž 100 200 300 500 1.000
1/0 (jednostrano crno-belo) 600 700 800 1.000 1.500
1/1 (obostrano crno-belo) 700 800 900 1.200 1.800
4/0 (jednostrano kolor) 750 850 1.000 1.400 2.200
4/1 (kolor / crno-belo) 800 950 1.100 1.600 2.500
4/4 (obostrano kolor) 900 1.150 1.400 2.100 3.500
Doplate          
Digitalni papir +60 +100 +150 +250 +500
Brend papiri +200 +350 +500 +850 +1.700
Plastifikacija +250 +300 +350 +450 +650

Ukoliko je tiraž podeljen na više vrsta (imena) ukupna cena se uvećava za 20%

Formati 85 x 55 i 90 x 55 mm, kunstdruk 300gr

Štampa / Tiraž 100 200 300 500 1.000
1/0 (jednostrano crno-belo) 650 750 900 1.100 1.700
1/1 (obostrano crno-belo) 750 850 1.050 1.350 2.050
4/0 (jednostrano kolor) 800 900 1.150 1.550 2.500
4/1 (kolor / crno-belo) 850 1.000 1.200 1.800 2.900
4/4 (obostrano kolor) 950 1.200 1.600 2.350 4.000
Doplate          
Digitalni papir +60 +120 +180 +300 +600
Brend papiri +200 +400 +600 +1.000 +2.000
Plastifikacija +250 +300 +350 +550 +800

Ukoliko je tiraž podeljen na više vrsta (imena) ukupna cena se uvećava za 20%

MAGNETNE VIZIT KARTE - formati 85x55, 90x50 i 90x55 mm 

Štampa / Tiraž 100 200 300 500 1.000
crno-belo 3.000 5.000 7.000 8.500 13.500
jednostrano kolor 3.500 5.500 7.500 9.000 14.500

* cene su date u neto iznosima, bez pdv-a 20%

 

Vizit karteVizit karteVizit karte