Štamparija Šprint logo
Kongresi, seminari

Kongresi, seminari

sajmovi, prezentacije, kampanje...

Štampa administrativnog i propagandnog materijala za seminare, kongrese, prezentacije i druga poslovna okupljanja podrazumeva brzinu i mogućnost varijabilne štampe.

S ponosom ističemo da se materijal proizveden u Šprintu koristio na brojnim dešavanjima ove vrste, kako u Beogradu, tako i u okruženju, te da smo razvili sistem koji garantuje da će ukupan materijal biti proizveden kvalitetno i u roku. Varijabilna štampa omogućava proizvodnju personalizovanih ID kartica, zahvalnica, povelja, diploma, potvrda... Usvojeno rešenje prilagođava se budžetu, pa tako možete formirati pakete različitih kategorija, od onih najjednostavnijih do krajnje luksuznih.

Proizvodi koji se najčešće koriste su:

  • pozivnica
  • id kartica
  • program
  • knjiga sažetaka
  • fascikla
  • blok
  • kesa
  • potvrda o učešću
  • povelja
  • vizuali (roll-up, stoni šatori sa imenima učesnika...)

... i mnogi drugi.