Štamparija Šprint logo
Knjige mali tiraži

Knjige mali tiraži

Štampa knjiga po potrebi

Digitalna štampa je savremeno tehnološko rešenje za produkciju malih i srednjih tiraža knjiga i udžbenika. 

Prednosti:

 • Nema potrebe za stvaranjem zaliha
 • Nema velikih startnih ulaganja

Ako se izuzme beletristika, danas su u izdavaštvu najzastupljeniji sledeći modeli štampe:

Štampa po potrebi ili POD predstavlja model koji je najpovoljniji za male izdavače i autore samoizdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

 • naslovi koji se prvi put objavljuju
 • naslovi koji će tek biti ponuđeni maloprodaji
 • naslovi koji se prodaju preko interneta
 • naslovi koji se distribuiraju poznatoj grupi klijenata (studenti) 

Preporučuje se za tiraže do 100 primeraka.

Štampa malih i srednjih tiraža ili SPR predstavlja model koji je najpovoljniji za veće izdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

 • udžbenici i stručna literatura koja se prodaje u serijama i sa čestim dopunama
 • naslovi koji se sporije plasiraju i prodaju (do 500 primeraka za godinu dana)
 • naslovi koji se nalaze između dva izdanja
 • naslovi koje je potrebno namenski plasirati mimo redovne prodaje (promocije, posebne nabavke za određenog kupca...)
 • specijalizovana izdanja za poznate kupce

Preporučuje se za tiraže preko 100 primeraka.

Ilustracija prikazuje orijentacioni odnos jedinične cene i ukupnog tiraža u dva različita modela digitalne štampe (POD i SRP) i klasičnoj ofset štampi.

Priprema za štampu

Pripremu za štampu treba dostaviti u formatu PDF press quality.

Promo materijal

Obeleživači / bookmarker-i

Format: 50 x 200 mm; Papir: 300 gr kunstdruk; Štampa: kolor jednostrano ili obostrano; Plastifikacija: mat ili sjaj

Cene:

100 kom

Jednostrano

1.200 din + pdv

Obostrano

1.500 din + pdv

200 kom

Jednostrano

1.700 din + pdv

Obostrano

2.300 din + pdv

300 kom

Jednostrano

2.200 din + pdv

Obostrano

3.100 din + pdv

400 kom

Jednostrano

2.900 din + pdv

Obostrano

3.900 din + pdv

500 kom

Jednostrano

3.400 din + pdv

Obostrano

4.700 din + pdv

Posteri

Format: 320 x 470 mm; Papir: 150 gr kunstdruk; Štampa: kolor jednostrano

Cene:

10 kom

110 din/kom + pdv

20 - 100 kom

70 din/kom + pdv

Tehničke karakteristike

Formati: 

A4 (210 x 297 mm)

A5 (148,5 x 210 mm)

Papir:

korica 300 gr, knjižni blok 80gr

Plastifikacija:

korica 1/0, mat ili sjaj

Povez:

binder

     ... ili namenski na upit

CENE

Štampana izdanja se oporezuju po umanjenoj stopi od 10% ukoliko izdavač obezbedi katalogizaciju (CIP) od Narodne biblioteke Srbije, u protivnom pdv iznosi 20%.

U dogovoru sa izdavačem Šprint može predati materijal Narodnoj biblioteci i izvaditi CIP i ISBN broj. Cene su objavljene na sajtu Narodne biblioteke.

Izdavač u okviru tiraža treba da planira 5 primeraka koje je obavezan da dostavi Narodnoj biblioteci. 

Kalkulator digitalne štampe knjige

Odaberite format