Štamparija Šprint logo
Knjige mali tiraži

Knjige mali tiraži

Štampa knjiga po potrebi

Digitalna štampa je savremeno tehnološko rešenje za produkciju malih i srednjih tiraža knjiga i udžbenika. 

Prednosti:

 • Nema potrebe za stvaranjem zaliha
 • Nema velikih startnih ulaganja

Ako se izuzme beletristika, danas su u izdavaštvu najzastupljeniji sledeći modeli štampe:

Štampa po potrebi ili POD predstavlja model koji je najpovoljniji za male izdavače i autore samoizdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

 • naslovi koji se prvi put objavljuju
 • naslovi koji će tek biti ponuđeni maloprodaji
 • naslovi koji se prodaju preko interneta
 • naslovi koji se distribuiraju poznatoj grupi klijenata (studenti) 

Preporučuje se za tiraže do 100 primeraka.

Štampa malih i srednjih tiraža ili SPR predstavlja model koji je najpovoljniji za veće izdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

 • udžbenici i stručna literatura koja se prodaje u serijama i sa čestim dopunama
 • naslovi koji se sporije plasiraju i prodaju (do 500 primeraka za godinu dana)
 • naslovi koji se nalaze između dva izdanja
 • naslovi koje je potrebno namenski plasirati mimo redovne prodaje (promocije, posebne nabavke za određenog kupca...)
 • specijalizovana izdanja za poznate kupce

Preporučuje se za tiraže preko 100 primeraka.

Ilustracija prikazuje orijentacioni odnos jedinične cene i ukupnog tiraža u dva različita modela digitalne štampe (POD i SRP) i klasičnoj ofset štampi.

Priprema za štampu

Pripremu za štampu treba dostaviti u formatu PDF press quality.

Tehničke karakteristike

Formati: 

A4 (210 x 297 mm)

A5 (148,5 x 210 mm)

Papir:

korica 300 gr, knjižni blok 80gr

Plastifikacija:

korica 1/0, mat ili sjaj

Povez:

binder

     ... ili namenski na upit

CIP i umanjena pdv stopa

Štampana izdanja se oporezuju po stopi 20% ili po umanjenoj stopi od 10% ukoliko izdavač uz materijal za štampu dostavi i dokaz o katalogizaciji u publikaciji (CIP).

Uputstva za registraciju izdavača i katalogizaciju u publikaciji su objavljena na sajtovima Narodne biblioteke Srbije i Matice srpske.

Izdavač u okviru tiraža treba da planira 6 primeraka koje je obavezan da dostavi ustanovi kod koje je izvršena katalogizacija (Narodna biblioteka, Matica srpska). 

Kalkulator digitalne štampe knjige

Odaberite format