Štamparija Šprint logo
Karte za igranje

Karte za igranje

PROMOTIVNE, BRENDIRANE, PERSONALIZOVANE, SUVENIRSKE...

novo!!!        

Sami dizajnirajte svoj špil karata i poručite ga online.


Promotivne                                  karte za igranje


Prvi put na našem tržištu u ponudi su reklamne karte za igranje CASINO kvaliteta i vrhunski  brendovi konačno imaju mogućnost da plasiraju ovaj izuzetan promotivni proizvod u najkvalitetnijoj mogućoj opciji.

Prednosti:

• Atraktivan poklon trajne upotrebne i promotivne vrednosti koji ne poznaje ni geografske, ni starosne granice.

• Idealno za nagradne igre, prikupljanje sredstava (fundraising), promocije proizvoda, usluga, hotela, destinacija...

Tehničke karakteristike:

Karte za igranje su proizvod sa određenim, vrlo strogim standardima u materijalu i načinu proizvodnje koji se moraju ispuniti kako bi nosile taj naziv.

Papir koji se koristi u prozvodnji karata za igranje namenski se proizvodi, u više gramatura i načina finalne ograde, ali ono što tzv. "špil papir" mora ispuniti je posebna zaštita u vidu tamnog sloja u sredini papira koji sprečava providnost.

Formatiranje karata za igranje je takođe poseban postupak i zahteva namenske alate kako bi se osiguralo da je svaka karta u špilu identična, te da se njihovim mešanjem ne narušava idealno podudaranje uglova, što bi omogućavalo "markiranje" karata.

 

Važno:

Karte za igranje su proizvod koji, ako je proizveden kako standardi nalažu, ostaje jako dugo u upotrebi i vidljiv je za mnogo veći broj korisnika od onog jednog kome je poklonjen, stoga je preporuka da se opredelite za ovaj reklamni proizvod samo ukoliko ispunjava sve tehničke zahteve.

Špil karata nije 55 kartica proizvedenih na bilo kom papiru, isečenih i okrugljenih na bilo koji način. Ukoliko nisu proizvedene tako da ispunjavaju standarde, tzv. karte za igranje mogu biti jako loša reklama koja devalvira brend koji je na njima.

Preporuka je da se pre donošenja odluke o pokretanju kampanje dobro upoznate sa ponudama i zahtevate uzorke kako biste znali koji se kvalitet podrazumeva. Jedino tako ćete sprečiti da se vaš brend nađe na lošem proizvodu i van upotrebe. Jedino tako ćete obezbediti da se vaš brend nađe na reklamnom proizvodu koji će biti u upotrebi godinama i koji će proći kroz mnogo ruku.

Personalizovane          karte za igranje


Inovativan poklon sa ličnim pečatom onoga ko poklanja ili onoga kome je namenjen.

Personalizovane karte za igranje, kao i brendirane karte u malom tiražu, ne proizvode se u standardu profesionalnih karata, već na kunstdruku i plastificirane su.

Minimalni tiraž je 1 špil.

 

... i razne kartične igre


 

Suvenirske karte za igranje

IGRAJ I UPOZNAJ BEOGRAD / PLAY & DISCOVER BELGRADE

Špil 55 karata za igranje + poklon buklet.

Svaka karta karta sadrži neku od znamenitosti Beograda sa nazivom na srpskom (latinično pismo) i engleskom jeziku. Na štihovima su likovi vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović. Detaljniji opis dat je u bukletu u prilogu.

SRBIJA U SLIKAMA / IMAGES OF SERBIA

Špil 55 karata za igranje.

Svaka karta sadrži neku od karakteristika ili znamenitosti Srbije, sa nazivima na srpskom (latinično pismo) i engleskom jeziku. Na štihovima su likovi vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović.

JUGOSLAVIJA ZEMLJA KOJE VIŠE NEMA / ONCE THERE WAS YUGOSLAVIA

Špil 55 karata za igranje + poklon buklet.

Svaka karta sadrži sliku ličnosti, mesta, događaja ili predmeta koji su obeležili državuJ sa nazivom na srpskom (latinično pismo) i engleskom jeziku. Detaljniji opis dat je u bukletu u prilogu.

.TITO

Špil 55 karata za igranje.

Svaka karta sadrži različitu sliku ili grafički prikaz iz života Josipa Broza Tita.

 

 

U pripremi je još nekoliko izdanja suvenirskih karata.

Ukoliko želite da vaš grad dobije svoje karte za igranje ili imate maloprodajne objekte u kojima biste prodavali suvenirske karte za igranje, vaš upit možete poslati na ivana@shprint.rs