Štamparija Šprint logo
Flajeri

Flajeri

Flajeri su jednolisni grafički materijali koji se ne savijaju, a mogu biti štampani jednostrano ili obostrano. 

Grafički prikazi dati su kao primerI za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata.

 A formati

A6 (105 x 148.5 mm)

A5 (148.5 x 210 mm)

A4 (210 x 297 mm)

 

 210 x 100 mm / 100 x 210 mm 

 

 150 x 150 mm