Štamparija Šprint logo
Flajeri

Flajeri

Flajeri su jednolisni grafički materijali koji se ne savijaju, a mogu biti štampani jednostrano ili obostrano. 

Grafički prikaz i cenovnik dati su kao primer za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata za koje je potrebno uraditi namensku kalkulaciju.

 A formati

A6 (105 x 148.5 mm), kunstdruk 150gr

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/0 800 1.750 3.150 5.000 7.500
4/1 1.000 2.250 3.750 6.250 10.000
4/4 1.200 2.750 4.450 7.500 12.500

A5 (148.5 x 210 mm), kunstdruk 150gr

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/0 1.400 3.150 5.000 7.500
4/1 1.750 3.750 6.250 10.000
4/4 2.150 4.450 7.500 12.500

A4 (210 x 297 mm), kunstdruk 150gr

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/0 2.500 5.000 7.500 15.000
4/1 3.000 6.250 10.000 20.000
4/4 3.500 7.500 12.500 25.500

 100 x 210 mm, kunstdruk 150gr 

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/0 1.000 2.100 3.800 6.700 10.000
4/1 1.300 2.600 4.600 8.400 13.500
4/4 1.600 3.000 5.500 10.000 17.000

 150 x 150 mm, kunstdruk 150gr 

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/0 1.000 2.100 3.800 6.700 10.000
4/1 1.300 2.600 4.600 8.400 13.500
4/4 1.600 3.000 5.500 10.000 17.000

* cene su date u neto iznosima, bez uračunatog pdv-a 20%