Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

2 prevoja

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikazi dati su kao primerI za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata.

Otvoreni format A4 / 6 strana 100 x 210 mm

Otvoreni format A3 / 6 strana 140 x 297 mm

   Otvoreni format 630 x 297 mm / 6 strana A4

 Otvoreni format 630x150 / 6 strana 210x150 mm

   Otvoreni format 300x100  / 6 strana 100x100 mm

  Otvoreni format 450x150 / 6 strana 150x150 mm

 Otvoreni format 600x200 / 6 strana 200x200 mm