Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

2 prevoja

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikaz i cenovnik dati su kao primer za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata ili načina savijanja za koje je potrebno uraditi namensku kalkulaciju.

Otvoreni format A4 / 6 strana 100 x 210 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 3.500 7.500 12.500 22.500

Otvoreni format A3 / 6 strana 140 x 297 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 7.500 12.500 22.500

   Otvoreni format 630 x 297 mm / 6 strana A4

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 12.000 25.000 37.500

 Otvoreni format 630x150 / 6 strana 210x150 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 6.000 13.500 19.000

   Otvoreni format 300x100  / 6 strana 100x100 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/4 2.500 5.000 8.000 13.000 25.000

  Otvoreni format 450x150 / 6 strana 150x150 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 3.500 7.500 12.500 22.500

 Otvoreni format 600x200 / 6 strana 200x200 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 12.000 25.000 37.500

 

 

 

 

 

* cene su date u neto iznosima, bez uračunatog pdv-a 20%