Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

1 prevoj

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikaz i cenovnik dati su kao primer za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata ili načina savijanja za koje je potrebno uraditi namensku kalkulaciju.

Otvoreni format A5 / 4 strane A6

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/4 2.500 5.000 8.000 13.000 25.000

Otvoreni format A4 / 4 strane A5

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 3.500 7.500 12.500 22.500

   Otvoreni format A3 / 4 strane A4

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 7.500 12.500 22.500

  Otvoreni format 420x150 mm / 4 strane A5 (landscape)

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 3.500 7.500 12.500 22.500

   Otvoreni format 600x210 mm / 4 strane A4 (landscape)

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 12.000 25.000 37.500

 Otvoreni format 200x100 / 4 strane 100x100 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000 2.000
4/4 1.850 3.250 5.750 10.500 18.000

 Otvoreni format 300x150 / 4 strane 150x150 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500 1.000
4/4 2.800 6.500 10.000 18.000

 

 

 

 

 

 Otvoreni format 400x200 / 4 strane 200x200 mm

Štampa / Tiraž 100 250 500
4/4 7.500 12.500 22.500

 

 

 

 

 

* cene su date u neto iznosima, bez uračunatog pdv-a 20%