Štamparija Šprint logo
Lifleti

Lifleti

1 prevoj

Lifleti su jednolisni grafički materijali koji savijanjem dobijaju na višestraničnosti. 

Grafički prikazi dati su kao primerI za formate koji su najčešći i najisplativiji, s obzirom da se bez škarta uklapaju u format tabaka, što svakako ne isključuje mogućnost drugih formata.

Otvoreni format A5 / 4 strane A6

Otvoreni format A4 / 4 strane A5

   Otvoreni format A3 / 4 strane A4

  Otvoreni format 420x150 mm / 4 strane A5 (landscape)

   Otvoreni format 600x210 mm / 4 strane A4 (landscape)

 Otvoreni format 200x100 / 4 strane 100x100 mm

 Otvoreni format 300x150 / 4 strane 150x150 mm

 Otvoreni format 400x200 / 4 strane 200x200 mm